برنامه نویسی اپلیکیشن

درس بعدی |||||||| درس قبلی

یک Activity نشان دهنده یک صفحه منفرد با رابط کاربری است ، دقیقاً مانند پنجره یا قاب جاوا. فعالیت اندروید زیر کلاس کلاس ContextThemeWrapper است.
اگر با زبان برنامه نویسی C ، C ++ یا Java کار کرده باشید ، حتماً دیده اید که برنامه شما از تابع اصلی () شروع می شود. روشی کاملاً مشابه ، سیستم Android برنامه خود را با فعالیتی آغاز می کند که با فراخوانی روش پاسخگویی onCreate () شروع می شود. دنباله ای از روشهای پاسخ به تماس وجود دارد که یک فعالیت را راه اندازی می کند و دنباله ای از روشهای برگشت تماس که فعالیتی را از بین می برد همانطور که در نمودار چرخه حیات فعالیت زیر نشان داده شده است:

نمودار چرخه عمر اکتیویتی

کلاس Activity تماسهای زیر را به عنوان مثال رویدادها تعریف می کند. نیازی به پیاده سازی همه روش های برگشت تماس نیست. با این حال ، مهم این است که شما هر یک را بفهمید و مواردی را که برنامه شما را مطابق انتظار کاربران تضمین می کند ، اجرا کنید.

() onCreate
این اولین رویداد است و هنگام ایجاد فعالیت برای اولین بار فراخوانی می شود.
() onStart
این رویداد زمانی فراخوانی می شود که فعالیت برای کاربر قابل مشاهده شود.
() onResume
وقتی که کاربر شروع به تعامل با برنامه می کند.
() onPause
اکتیویتی Pause ورودی کاربر را دریافت نمی کند و نمی تواند هیچ کدی را اجرا کند و هنگامی که اکتیویتی فعلی در حالت Pause است و اکتیویتی قبلی از سر گرفته می شود فراخوانی می شود.
() onStop
زمانی فراخوانی می شود که اکتیویتی دیگر قابل مشاهده نباشد.
() onDestroy
این رویداد قبل از اینکه اکتیویتی توسط سیستم از بین برود فراخوانی می شود.
() onRestart
این رویداد با زمانی انجام می گیرد که اکتیویتی پس از متوقف شدن مجدداً شروع شود.

مثال
این مثال برای نشان دادن چرخه فعالیت فعالیت برنامه Android ، مراحل ساده ای را به شما ارائه می دهد. مراحل زیر را دنبال کنید تا برنامه Android را که در فصل Hello World mînak ایجاد کرده ایم اصلاح کنید:

۱-شما از Android studio برای ایجاد یک برنامه Android استفاده خواهید کرد و آن را به عنوان HelloWorld تحت یک بسته com.example.helloworld همانطور که در مثال سلام دنیا توضیح داده شده است ، نامگذاری کنید.

۲-همانطور که در زیر توضیح داده شده ، فایل اصلی فعالیت MainActivity.java را تغییر دهید. بقیه پرونده ها را بدون تغییر نگه دارید.

۳-برنامه را اجرا کنید تا شبیه ساز Android را راه اندازی کنید و نتیجه تغییرات انجام شده در برنامه را تأیید کنید.

در زیر محتوای پرونده فعالیت اصلی تغییر یافته src / com.example.helloworld / MainActivity.java است. این پرونده شامل هر یک از روشهای اساسی چرخه زندگی است. از روش Log.d () برای تولید پیام های ورود به سیستم استفاده شده است.

package com.example.helloworld;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends Activity {
  String msg = "Android : ";
  
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   Log.d(msg, "The onCreate() event");
  }

  /** Called when the activity is about to become visible. */
  @Override
  protected void onStart() {
   super.onStart();
   Log.d(msg, "The onStart() event");
  }

  /** Called when the activity has become visible. */
  @Override
  protected void onResume() {
   super.onResume();
   Log.d(msg, "The onResume() event");
  }

  /** Called when another activity is taking focus. */
  @Override
  protected void onPause() {
   super.onPause();
   Log.d(msg, "The onPause() event");
  }

  /** Called when the activity is no longer visible. */
  @Override
  protected void onStop() {
   super.onStop();
   Log.d(msg, "The onStop() event");
  }

  /** Called just before the activity is destroyed. */
  @Override
  public void onDestroy() {
   super.onDestroy();
   Log.d(msg, "The onDestroy() event");
  }
}

یک کلاس اکتیویتی با استفاده از فایل XML موجود در پوشه res / layout پروژه ، تمام م Uلفه UI را بارگیری می کند. عبارت زیر اجزای UI را از پرونده res / layout / activity_main.xml بارگیری می کند:

setContentView(R.layout.activity_main);

یک برنامه کاربردی می تواند یک یا چند فعالیت بدون هیچ محدودیتی داشته باشد. هر فعالیتی که برای برنامه خود تعریف می کنید باید در پرونده AndroidManifest.xml شما اعلام شود و فعالیت اصلی برنامه شما باید در مانیفست با که شامل MAIN action و LAUNCHER است به شرح زیر اعلام شود:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.tutorialspoint7.myapplication">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

اگر یکی از Activity اصلی یا LAUNCHER برای یکی از فعالیتهای شما اعلام نشده باشد ، نماد برنامه شما در لیست برنامه های صفحه اصلی ظاهر نمی شود.
بیایید سعی کنیم Hello World اصلاح شده خود را اجرا کنیم! برنامه ما فقط اصلاح شده است. من تصور می کنم شما AVD خود را هنگام راه اندازی محیط ایجاد کرده اید. برای اجرای برنامه از Android studio ، یکی از پرونده های فعالیت پروژه خود را باز کرده و از نوار ابزار روی Run icon کلیک کنید. Android studio برنامه را روی AVD شما نصب کرده و شروع به کار می کند و اگر با راه اندازی و برنامه همه چیز خوب است ، پنجره Emulator نمایش داده می شود و باید پیام های ورود به سیستم زیر را در پنجره LogCat در Android studio مشاهده کنید.

08-23 10:32:07.682 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onCreate() event
08-23 10:32:07.683 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onStart() event
08-23 10:32:07.685 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onResume() event
پنجره لاگ کت (Log CAT)

بیایید سعی کنیم دکمه قفل صفحه را روی شبیه ساز Android کلیک کنیم و پیام های زیر را در پنجره LogCat در android studio ایجاد می کند:

08-23 10:32:53.230 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onPause() event
08-23 10:32:53.294 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onStop() event

بیایید دوباره سعی کنیم قفل صفحه شما را روی شبیه ساز Android باز کنیم و پیام های زیر را در پنجره LogCat در Android studio ایجاد می کند:

08-23 10:34:41.390 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onStart() event
08-23 10:34:41.392 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onResume() event

در مرحله بعدی ، اجازه دهید دوباره سعی کنیم روی دکمه برگشت روی شبیه ساز Android کلیک کنیم و پیام های زیر را در پنجره LogCat در Android studio ایجاد می کند و این چرخه فعالیت Activity را برای یک برنامه Android تکمیل می کند.

08-23 10:37:24.806 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onPause() event
08-23 10:37:25.668 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onStop() event
08-23 10:37:25.669 4480-4480/com.example.helloworld D/Android :: The onDestroy() event

جلسه قبل جلسه بعد

موارد بسیاری وجود دارد که برای ساختن یک برنامه اندرویدی خوب از آنها استفاده می کنید. شما جدا از برنامه نویسی برای برنامه ، از منابع مختلف دیگری مانند محتوای استاتیک که کد شما از آن استفاده می کند ، مانند بیت مپ ، رنگ ، تعریف چیدمان ، رشته های رابط کاربر ، دستورالعمل های انیمیشن و غیره مراقبت می کنید. این منابع همیشه به طور جداگانه در زیر شاخه های مختلف تحت فهرست / فهرست پروژه نگهداری می شوند.
این آموزش به شما توضیح می دهد که چگونه می توانید منابع برنامه خود را سازماندهی کنید ، منابع جایگزین را مشخص کنید و در برنامه های خود به آنها دسترسی پیدا کنید.

سازماندهی منابع در Android Studio

MyProject/
  app/
   manifest/
     AndroidManifest.xml
  java/
   MyActivity.java 
   res/
     drawable/ 
      icon.png 
     layout/ 
      activity_main.xml
      info.xml
     values/ 
      strings.xml 

1 anim/
پرونده های XML که انیمیشن های خاصیت را تعریف می کنند. آنها در پوشه res / anim / ذخیره می شوند و از کلاس R.anim به آنها دسترسی پیدا می شود.
2 color /
فایلهای XML که لیستی از رنگها را تعریف می کنند. آنها با رز / رنگ / ذخیره می شوند و از کلاس R.color قابل دسترسی هستند.
3 drawable/
پرونده های تصویری مانند .png ، .jpg ، .gif یا فایل های XML که در نقشه های بیت ، لیست های حالت ، اشکال ، انیمیشن قابل طراحی وارد می شوند آنها در res / drawable ذخیره می شوند و از کلاس R.drawable قابل دسترسی هستند.
4 layout /
پرونده های XML که طرح واسط کاربری را تعریف می کنند. آنها در res / layout ذخیره می شوند و از کلاس R.layout قابل دسترسی هستند.
5 menu/
پرونده های XML که منوهای برنامه را تعریف می کنند ، مانند منوی گزینه ها ، منوی زمینه یا زیر منو. آنها در res / menu / ذخیره می شوند و از کلاس R.menu قابل دسترسی هستند.
6 raw/
پرونده های خودسرانه برای ذخیره در فرم خام خود. برای باز کردن چنین پرونده های خام ، باید Resource.openRawResource () را با شناسه منبع که R.raw.filename است تماس بگیرید.
7 value /
پرونده های XML که حاوی مقادیر ساده ای مانند رشته ها ، اعداد صحیح و رنگ ها هستند. به عنوان مثال ، در اینجا برخی از قراردادهای نام فایل برای منابعی که می توانید در این فهرست ایجاد کنید وجود دارد –
• arrays.xml برای آرایه های منابع ، و از کلاس R.array قابل دسترسی است.
integers.xml برای اعداد صحیح منابع ، و از کلاس R.integer قابل دسترسی است.
• bools.xml برای منبع boolean و از کلاس R.bool قابل دسترسی است.
• colors.xml برای مقادیر رنگ ، و از کلاس R.color قابل دسترسی است.
• dimens.xml برای مقادیر ابعاد ، و از کلاس R.dimen قابل دسترسی است.
• strings.xml برای مقادیر رشته ، و از کلاس R.string قابل دسترسی است.
• styles.xml برای سبک ها ، و از کلاس R.style قابل دسترسی است.
8 xml /
پرونده های XML خودسرانه ای که در زمان اجرا با تماس با ()Resources.getXML قابل خواندن هستند. می توانید فایل های مختلف پیکربندی را که در زمان اجرا استفاده می شوند ، در اینجا ذخیره کنید.

منابع جایگزین

برنامه شما باید منابع جایگزینی را برای پشتیبانی از تنظیمات خاص دستگاه فراهم کند. به عنوان مثال ، شما باید منابع قابل جایگزینی قابل ترسیم (به عنوان مثال تصاویر) برای وضوح صفحه نمایش مختلف و منابع رشته ای جایگزین برای زبانهای مختلف داشته باشید. هنگام اجرا ، Android پیکربندی دستگاه فعلی را شناسایی کرده و منابع مناسب برنامه شما را بارگیری می کند.
برای تعیین گزینه های خاص پیکربندی برای مجموعه ای از منابع ، مراحل زیر را دنبال کنید –
• یک دایرکتوری جدید در res / به نام – ایجاد کنید. در اینجا منابع_ نام یکی از منابع ذکر شده در جدول فوق است ، مانند طرح بندی ، قابل ترسیم و غیره. مقدماتی یک پیکربندی منفرد را تعیین می کند که این منابع برای آن استفاده می شود. می توانید اسناد رسمی را برای لیست کاملی از واجد شرایط برای انواع مختلف منابع بررسی کنید.
• منابع جایگزین مربوطه را در این فهرست جدید ذخیره کنید. پرونده های منبع باید دقیقاً مانند پرونده های منبع پیش فرض همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است ، نامگذاری شوند ، اما این پرونده ها محتوای خاص جایگزین دارند. به عنوان مثال اگرچه نام فایل تصویر یکسان خواهد بود اما برای صفحه نمایش با وضوح بالا ، وضوح آن زیاد خواهد بود.

در زیر مثالی آورده شده است که تصاویر را برای صفحه پیش فرض و تصاویر جایگزین را برای صفحه با وضوح بالا مشخص می کند.

MyProject/
  app/
   manifest/
     AndroidManifest.xml
  java/
   MyActivity.java  
   res/
     drawable/ 
      icon.png
      background.png
     drawable-hdpi/ 
      icon.png
      background.png 
     layout/ 
      activity_main.xml
      info.xml
     values/ 
      strings.xml 

در زیر نمونه دیگری وجود دارد که طرح بندی را برای یک زبان پیش فرض و طرح جایگزین را برای زبان عربی مشخص می کند.

MyProject/
  app/
   manifest/
     AndroidManifest.xml
  java/
   MyActivity.java  
   res/
     drawable/ 
      icon.png
      background.png
     drawable-hdpi/ 
      icon.png
      background.png 
     layout/ 
      activity_main.xml
      info.xml
     layout-ar/
      main.xml
     values/ 
      strings.xml 

دسترسی به منابع
در طول توسعه برنامه شما باید به منابع تعریف شده یا در کد خود ، یا در فایلهای XML طرح خود دسترسی پیدا کنید. بخش زیر نحوه دستیابی به منابع خود را در هر دو سناریو توضیح می دهد –
دسترسی به منابع در کد
هنگامی که برنامه Android شما کامپایل می شود ، یک کلاس R تولید می شود که شامل شناسه منابع برای تمام منابع موجود در فهرست / فهرست شما است. با استفاده از زیر شاخه و نام منبع یا به طور مستقیم شناسه منبع می توانید از کلاس R برای دسترسی به این منبع استفاده کنید.
مثال
برای دسترسی به res / drawable / myimage.png و تنظیم ImageView از کد زیر استفاده خواهید کرد –

ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.myimageview);
imageView.setImageResource(R.drawable.myimage);

در اینجا خط اول کد از R.id.myimageview استفاده می کند تا ImageView را با id myimageview در یک فایل Layout تعریف کند. خط دوم کد از R.drawable.myimage استفاده می کند تا تصویری با نام myimage در زیر شاخه قابل طراحی تحت / res دریافت کند.

مثال
مثال بعدی را در نظر بگیرید که در آن res / values / strings.xml تعریف زیر را دارد:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="hello">Hello, World!</string>
</resources>

اکنون می توانید متن را بر روی یک شی TextView با ID msg با استفاده از ID منبع به شرح زیر تنظیم کنید

TextView msgTextView = (TextView) findViewById(R.id.msg);
msgTextView.setText(R.string.hello);

مثال:

res / layout / activity_main.xml را با تعریف زیر در نظر بگیرید –

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:orientation="vertical" >
  
  <TextView android:id="@+id/text"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Hello, I am a TextView" />

  <Button android:id="@+id/button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Hello, I am a Button" />
   
</LinearLayout>

این کد برنامه این طرح را برای یک Activity بارگذاری می کند ، در روش onCreate () به شرح زیر است:

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
}

دسترسی به منابع در XML
فایل XML res / values / strings.xml منبع زیر را در نظر بگیرید که شامل یک منبع رنگی و یک منبع رشته ای است:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="opaque_red">#f00</color>
  <string name="hello">Hello!</string>
</resources>

اکنون می توانید از این منابع در پرونده طرح زیر استفاده کنید تا رنگ متن و رشته متن را به صورت زیر تنظیم کنید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EditText xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:textColor="@color/opaque_red"
  android:text="@string/hello" />

حالا اگر یکبار دیگر فصل قبلی را مرور کنید ، جایی که سلام جهان را توضیح دادم! به عنوان مثال ، و من مطمئن هستم که شما درک بهتری در مورد تمام مفاهیم توضیح داده شده در این فصل خواهید داشت. بنابراین من اکیداً توصیه می کنم فصل قبلی را برای مثال کار بررسی کرده و بررسی کنید که چگونه من از منابع مختلف در سطح بسیار ابتدایی استفاده کرده ام.

جلسه بعد

اجازه دهید برنامه نویسی واقعی را با Android Framework شروع کنیم. قبل از شروع به نوشتن اولین مثال خود با استفاده از Android SDK ، باید مطمئن شوید که محیط توسعه Android خود را به درستی تنظیم کرده اید ، . من همچنین تصور می کنم که شما کمی دانش کار با Android studio دارید.

بنابراین اجازه دهید ما برای نوشتن یک برنامه ساده آندروید که چاپ “Hello World”

برنامه Android ایجاد کنید.

اولین قدم ایجاد یک برنامه ساده آندروید با استفاده از Android studio است. وقتی روی نماد Android studio کلیک می کنید ، همانطور که در زیر نشان داده شده است ، صفحه نمایش داده می شود

برنامه نویسی اندروید

با فراخوانی شروع یک پروژه جدید android studio می توانید توسعه برنامه خود را شروع کنید. در یک چارچوب نصب جدید ، باید از نام برنامه ، اطلاعات بسته و مکان پروژه وارد شود.

برنامه نویسی اندروید

پس از وارد کردن نام برنامه ، به آن فراخوانی می شود که فاکتورهای مورد نظر در برنامه شما را انتخاب کنید ، در اینجا باید حداقل SDK را مشخص کنید ، در آموزش ما ، من به عنوان API23 اعلام کردم: Android 6.0 (Mashmallow) –

برنامه نویسی اندروید

سطح بعدی نصب باید شامل انتخاب فعالیت برای تلفن همراه باشد ، این طرح پیش فرض برنامه ها را مشخص می کند.

برنامه نویسی اندروید

در مرحله نهایی ، ابزار توسعه آزاد برای نوشتن کد برنامه کاربردی خواهد بود.

برنامه نویسی اندروید

آناتومی برنامه اندروید
قبل از اینکه برنامه خود را اجرا کنید ، باید از چند فهرست و پرونده در پروژه Android آگاه باشید –

برنامه نویسی اندروید

JAVA 1
این شامل پرونده های منبع .java برای پروژه شما است. به طور پیش فرض ، این یک فایل منبع MainActivity.java با کلاس فعالیت است که هنگام راه اندازی برنامه شما با استفاده از نماد برنامه اجرا می شود.

res/drawable-hdpi 2
این یک فهرست برای اشیا draw قابل نقاشی است که برای صفحات با چگالی بالا طراحی شده اند.
res/layout 3
این یک فهرست برای پرونده هایی است که رابط کاربری برنامه شما را تعریف می کنند.
res/values 4
این یک فهرست برای سایر پرونده های مختلف XML است که شامل مجموعه ای از منابع ، مانند تعریف رشته ها و رنگ ها است.
5 AndroidManifest.xml
این پرونده آشکار است که خصوصیات اساسی برنامه را توصیف می کند و هر یک از اجزای آن را تعریف می کند.
Build.gradle 6
این یک فایل ایجاد شده خودکار است که شامل compileSdkVersion، buildToolsVersion، applicationId، minSdkVersion، targetSdkVersion، versionCode و versionName

بخش زیر به طور خلاصه پرونده های مهم برنامه را شرح می دهد.

کد فایل Main Activity

کد main activity یک فایل جاوا MainActivity.java است. این پرونده اصلی پرونده است که در نهایت به یک نسخه قابل اجرا Dalvik تبدیل می شود و برنامه شما را اجرا می کند. در زیر کد پیش فرض تولید شده توسط جادوگر برنامه برای Hello World وجود دارد! برنامه

package com.example.helloworld;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

در اینجا ، R.layout.activity_main به پرونده activity_main.xml واقع در پوشه res / layout اشاره دارد. روش onCreate () یکی از روشهایی است که هنگام بارگذاری یک فعالیت مشخص می شود.

فایل Manifest

هر جز component را به عنوان بخشی از برنامه خود توسعه دهید ، باید تمام اجزای آن را در یک manifest.xml که در ریشه دایرکتوری پروژه برنامه قرار دارد ، اعلام کنید. این فایل به عنوان یک رابط بین سیستم عامل Android و برنامه شما کار می کند ، بنابراین اگر جز component خود را در این پرونده اعلام نکنید ، توسط سیستم عامل مورد توجه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال ، یک فایل مانیفست پیش فرض مانند فایل زیر خواهد بود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.tutorialspoint7.myapplication">

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@mipmap/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:supportsRtl="true"
   android:theme="@style/AppTheme">
   
   <activity android:name=".MainActivity">
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   </activity>
  </application>
</manifest>

در اینجا برچسب <application>…</application> اجزای مربوط به برنامه را در بر می گیرد. ویژگی android:icon به نماد برنامه موجود در res / drawable-hdpi اشاره خواهد کرد. برنامه از تصویری به نام ic_launcher.png که در پوشه های قابل ترسیم قرار دارد استفاده می کند
از برچسب برای تعیین یک فعالیت استفاده می شود و ویژگی android: name نام کلاس کاملاً واجد شرایط زیر کلاس Activity را مشخص می کند و ویژگی های label android: رشته ای را برای استفاده به عنوان برچسب فعالیت مشخص می کند. با استفاده از برچسب می توانید چندین فعالیت را تعیین کنید.
اقدام برای فیلتر intent android.intent.action.MAIN نامگذاری شده است تا نشان دهد این فعالیت به عنوان نقطه ورود به برنامه عمل می کند. این دسته برای فیلتر intent android.intent.category.LAUNCHER نامگذاری شده است تا نشان دهد که برنامه را می توان از نماد راه انداز دستگاه راه اندازی کرد.
string به فایل strings.xml در زیر توضیح داده شده است. از این رو ، @ string / app_name به رشته app_name تعریف شده در فایل strings.xml ، که “HelloWorld” است ، اشاره دارد. به همین ترتیب ، رشته های دیگر در برنامه جمع می شوند.
در زیر لیستی از برچسب ها آورده شده است که برای تعیین م .لفه های مختلف برنامه Android از آنها در پرونده مانیفست خود استفاده خواهید کرد

 • <activity>elements for activities
 • <service> elements for services
 • <receiver> elements for broadcast receivers
 • <provider> elements for content providers

فایل Strings.xml

فایل strings.xml در پوشه res / values قرار دارد و حاوی تمام متنی است که برنامه شما از آن استفاده می کند. به عنوان مثال ، نام دکمه ها ، برچسب ها ، متن پیش فرض و انواع مشابه رشته ها در این پرونده قرار می گیرند. این پرونده مسئول محتوای متنی آنها است. به عنوان مثال ، یک فایل رشته ای پیش فرض مانند فایل زیر خواهد بود.

<resources>
  <string name="app_name">HelloWorld</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="menu_settings">Settings</string>
  <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
</resources>

فایل Layout

activity_main.xml یک فایل طرح بندی موجود در دایرکتوری res / layout است که هنگام ساخت رابط کاربری شما به آن ارجاع می شود. شما برای تغییر چیدمان برنامه خود خیلی مرتباً این فایل را تغییر می دهید. برای “سلام جهان!” برنامه ، این پرونده دارای محتوای زیر است که مربوط به طرح پیش فرض است.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
  
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:padding="@dimen/padding_medium"
   android:text="@string/hello_world"
   tools:context=".MainActivity" />
   
</RelativeLayout>

این نمونه ای از RelativeLayout ساده است که در یک فصل جداگانه مطالعه خواهیم کرد. TextView یک کنترل Android است که برای ساخت رابط کاربری گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ویژگی های مختلفی مانند android است: layout_width ، android: layout_height و غیره که برای تنظیم عرض و ارتفاع آن استفاده می شود و غیره.string به فایل رشته های پوشه res / values. از این رو ، @ string / hello_world به رشته سلامی تعریف شده در فایل strings.xml ، که “سلام به جهان!” اشاره دارد.

اجرای برنامه

بیایید سعی کنیم Hello World خود را اجرا کنیم! برنامه ای که ما فقط ایجاد کردیم. من تصور می کنم شما AVD خود را هنگام راه اندازی محیط ایجاد کرده اید. برای اجرای برنامه از Android studio ، یکی از پرونده های فعالیت پروژه خود را باز کنید و از نوار ابزار روی نماد اجرا کلیک کنید. Android studio برنامه را روی AVD شما نصب کرده و شروع به کار می کند و اگر با تنظیمات و برنامه هایتان همه چیز خوب باشد ، زیر پنجره شبیه ساز نمایش داده می شود.

آموزآموزش برنامه نویسی اندرویدش برنامه نویسی اندروید