تابع include در PHP

عبارت include تمام متن / کد / نشانه گذاری موجود در پرونده مشخص شده را می گیرد و آن را در فایلی که از عبارت include استفاده می کند کپی می کند.

وقتی می خواهید PHP ، HTML یا متن مشابه را در چندین صفحه از یک وب سایت قرار دهید ، شامل پرونده ها بسیار مفید است.

PHP شامل بیانیه هایی است و به آنها نیاز دارد
می توان محتوای یک فایل PHP را در یک فایل PHP دیگر (قبل از اینکه سرور آن را اجرا کند) ، با جمله include دارد.

تابع include پرونده ها باعث صرفه جویی در کار زیادی می شود. این بدان معنی است که شما می توانید برای همه صفحات وب خود یک هدر ، پاورقی یا پرونده استاندارد ایجاد کنید. سپس ، درصورت نیاز به به روزرسانی هدر ، فقط می توانید هدر شامل پرونده را به روز کنید.

مثال: فرض کنید ما یک فایل پاورقی استاندارد داریم به نام “footer.php” ، به این شکل است:

<?php
echo "<p>Copyright &copy; 1999-" . date("Y") . " W3Schools.com</p>";
?>
<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>
<?php include 'footer.php';?>

</body>
</html>