ایجاد برنامه Hello World

جلسه بعد

اجازه دهید برنامه نویسی واقعی را با Android Framework شروع کنیم. قبل از شروع به نوشتن اولین مثال خود با استفاده از Android SDK ، باید مطمئن شوید که محیط توسعه Android خود را به درستی تنظیم کرده اید ، . من همچنین تصور می کنم که شما کمی دانش کار با Android studio دارید.

بنابراین اجازه دهید ما برای نوشتن یک برنامه ساده آندروید که چاپ “Hello World”

برنامه Android ایجاد کنید.

اولین قدم ایجاد یک برنامه ساده آندروید با استفاده از Android studio است. وقتی روی نماد Android studio کلیک می کنید ، همانطور که در زیر نشان داده شده است ، صفحه نمایش داده می شود

برنامه نویسی اندروید

با فراخوانی شروع یک پروژه جدید android studio می توانید توسعه برنامه خود را شروع کنید. در یک چارچوب نصب جدید ، باید از نام برنامه ، اطلاعات بسته و مکان پروژه وارد شود.

برنامه نویسی اندروید

پس از وارد کردن نام برنامه ، به آن فراخوانی می شود که فاکتورهای مورد نظر در برنامه شما را انتخاب کنید ، در اینجا باید حداقل SDK را مشخص کنید ، در آموزش ما ، من به عنوان API23 اعلام کردم: Android 6.0 (Mashmallow) –

برنامه نویسی اندروید

سطح بعدی نصب باید شامل انتخاب فعالیت برای تلفن همراه باشد ، این طرح پیش فرض برنامه ها را مشخص می کند.

برنامه نویسی اندروید

در مرحله نهایی ، ابزار توسعه آزاد برای نوشتن کد برنامه کاربردی خواهد بود.

برنامه نویسی اندروید

آناتومی برنامه اندروید
قبل از اینکه برنامه خود را اجرا کنید ، باید از چند فهرست و پرونده در پروژه Android آگاه باشید –

برنامه نویسی اندروید

JAVA 1
این شامل پرونده های منبع .java برای پروژه شما است. به طور پیش فرض ، این یک فایل منبع MainActivity.java با کلاس فعالیت است که هنگام راه اندازی برنامه شما با استفاده از نماد برنامه اجرا می شود.

res/drawable-hdpi 2
این یک فهرست برای اشیا draw قابل نقاشی است که برای صفحات با چگالی بالا طراحی شده اند.
res/layout 3
این یک فهرست برای پرونده هایی است که رابط کاربری برنامه شما را تعریف می کنند.
res/values 4
این یک فهرست برای سایر پرونده های مختلف XML است که شامل مجموعه ای از منابع ، مانند تعریف رشته ها و رنگ ها است.
5 AndroidManifest.xml
این پرونده آشکار است که خصوصیات اساسی برنامه را توصیف می کند و هر یک از اجزای آن را تعریف می کند.
Build.gradle 6
این یک فایل ایجاد شده خودکار است که شامل compileSdkVersion، buildToolsVersion، applicationId، minSdkVersion، targetSdkVersion، versionCode و versionName

بخش زیر به طور خلاصه پرونده های مهم برنامه را شرح می دهد.

کد فایل Main Activity

کد main activity یک فایل جاوا MainActivity.java است. این پرونده اصلی پرونده است که در نهایت به یک نسخه قابل اجرا Dalvik تبدیل می شود و برنامه شما را اجرا می کند. در زیر کد پیش فرض تولید شده توسط جادوگر برنامه برای Hello World وجود دارد! برنامه

package com.example.helloworld;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

در اینجا ، R.layout.activity_main به پرونده activity_main.xml واقع در پوشه res / layout اشاره دارد. روش onCreate () یکی از روشهایی است که هنگام بارگذاری یک فعالیت مشخص می شود.

فایل Manifest

هر جز component را به عنوان بخشی از برنامه خود توسعه دهید ، باید تمام اجزای آن را در یک manifest.xml که در ریشه دایرکتوری پروژه برنامه قرار دارد ، اعلام کنید. این فایل به عنوان یک رابط بین سیستم عامل Android و برنامه شما کار می کند ، بنابراین اگر جز component خود را در این پرونده اعلام نکنید ، توسط سیستم عامل مورد توجه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال ، یک فایل مانیفست پیش فرض مانند فایل زیر خواهد بود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.tutorialspoint7.myapplication">

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@mipmap/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:supportsRtl="true"
   android:theme="@style/AppTheme">
   
   <activity android:name=".MainActivity">
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   </activity>
  </application>
</manifest>

در اینجا برچسب <application>…</application> اجزای مربوط به برنامه را در بر می گیرد. ویژگی android:icon به نماد برنامه موجود در res / drawable-hdpi اشاره خواهد کرد. برنامه از تصویری به نام ic_launcher.png که در پوشه های قابل ترسیم قرار دارد استفاده می کند
از برچسب برای تعیین یک فعالیت استفاده می شود و ویژگی android: name نام کلاس کاملاً واجد شرایط زیر کلاس Activity را مشخص می کند و ویژگی های label android: رشته ای را برای استفاده به عنوان برچسب فعالیت مشخص می کند. با استفاده از برچسب می توانید چندین فعالیت را تعیین کنید.
اقدام برای فیلتر intent android.intent.action.MAIN نامگذاری شده است تا نشان دهد این فعالیت به عنوان نقطه ورود به برنامه عمل می کند. این دسته برای فیلتر intent android.intent.category.LAUNCHER نامگذاری شده است تا نشان دهد که برنامه را می توان از نماد راه انداز دستگاه راه اندازی کرد.
string به فایل strings.xml در زیر توضیح داده شده است. از این رو ، @ string / app_name به رشته app_name تعریف شده در فایل strings.xml ، که “HelloWorld” است ، اشاره دارد. به همین ترتیب ، رشته های دیگر در برنامه جمع می شوند.
در زیر لیستی از برچسب ها آورده شده است که برای تعیین م .لفه های مختلف برنامه Android از آنها در پرونده مانیفست خود استفاده خواهید کرد

 • <activity>elements for activities
 • <service> elements for services
 • <receiver> elements for broadcast receivers
 • <provider> elements for content providers

فایل Strings.xml

فایل strings.xml در پوشه res / values قرار دارد و حاوی تمام متنی است که برنامه شما از آن استفاده می کند. به عنوان مثال ، نام دکمه ها ، برچسب ها ، متن پیش فرض و انواع مشابه رشته ها در این پرونده قرار می گیرند. این پرونده مسئول محتوای متنی آنها است. به عنوان مثال ، یک فایل رشته ای پیش فرض مانند فایل زیر خواهد بود.

<resources>
  <string name="app_name">HelloWorld</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="menu_settings">Settings</string>
  <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
</resources>

فایل Layout

activity_main.xml یک فایل طرح بندی موجود در دایرکتوری res / layout است که هنگام ساخت رابط کاربری شما به آن ارجاع می شود. شما برای تغییر چیدمان برنامه خود خیلی مرتباً این فایل را تغییر می دهید. برای “سلام جهان!” برنامه ، این پرونده دارای محتوای زیر است که مربوط به طرح پیش فرض است.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
  
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:padding="@dimen/padding_medium"
   android:text="@string/hello_world"
   tools:context=".MainActivity" />
   
</RelativeLayout>

این نمونه ای از RelativeLayout ساده است که در یک فصل جداگانه مطالعه خواهیم کرد. TextView یک کنترل Android است که برای ساخت رابط کاربری گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ویژگی های مختلفی مانند android است: layout_width ، android: layout_height و غیره که برای تنظیم عرض و ارتفاع آن استفاده می شود و غیره.string به فایل رشته های پوشه res / values. از این رو ، @ string / hello_world به رشته سلامی تعریف شده در فایل strings.xml ، که “سلام به جهان!” اشاره دارد.

اجرای برنامه

بیایید سعی کنیم Hello World خود را اجرا کنیم! برنامه ای که ما فقط ایجاد کردیم. من تصور می کنم شما AVD خود را هنگام راه اندازی محیط ایجاد کرده اید. برای اجرای برنامه از Android studio ، یکی از پرونده های فعالیت پروژه خود را باز کنید و از نوار ابزار روی نماد اجرا کلیک کنید. Android studio برنامه را روی AVD شما نصب کرده و شروع به کار می کند و اگر با تنظیمات و برنامه هایتان همه چیز خوب باشد ، زیر پنجره شبیه ساز نمایش داده می شود.

آموزآموزش برنامه نویسی اندرویدش برنامه نویسی اندروید