آموزش تحلیل شبکه ای (ANP)

همانطوریکه میدانید تحلیل سلسله مراتبی شامل سه سطح می باشد. شکل زیر این سطوح را نشان می دهد:

روش تحلیل سلسله مراتبی

همچنین مطلب زیر را مطالعه کنید:

وزن دهی با روش AHP

تفاوت AHP , ANP

در AHP یکی از این سوالات را پاسخ می دهد: “معیار 1 نسبت به معیار 2 از نظر هدف چقدر مهم است؟” گاهی اوقات سوالی بیش از حد انتزاعی برای پاسخ دادن است.
در ANP معیارها با پرسیدن اهمیت آنها در گزینه های در نظر گرفته شده اولویت بندی می شوند. هنگام جستجوی گزینه های واقعی که دارای خصوصیات مورد نظر هستند ، معمولاً می توان به س easierال ساده تری پاسخ داد.

آیا نتایج AHP و ANP با یکدیگر متفاوت هستند؟

در AHP – هنگامی که کاربر بدون مراجعه به گزینه های واقعی از او می پرسد ، از بالا به پایین مقایسه می کند ، اهمیت برخی صفات را بیش از حد تخمین می زند.
در ANP – کاربر از طریق مقایسه بازخورد یاد گرفته است که اولویت او برای آن صفت تقریباً به همان اندازه ای نیست که در ابتدا تصور می شد.

در نتیجه ممکن است نتایج متفاوت باشند.

ویدیوی زیر که ترجمه آن توسط فراتز انجام شده است در زیر به صورت رایگان آموزش ANP‌ را می دهد.