کار با دستورات کنترلی if‌ در جاوااسکریپت

ابتدا در یک مثال نحوه ی استفاده از دستورات کنترلی if بیان می شود.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که در یک جعبه پیام از او پرسیده شود آیا خرید را تایید می کنید؟ چنانچه کاربر yes را کلیک کرد پیغام خرید را پذیرفتید به کاربر نشان داده شود و در غیر اینصورت پیغام خرید را نپذیرفتید نشان داده شود.

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>کادر تایید</title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var a= window.confirm("آیا خرید را تایید می کنید؟");
    if(a==true)
      window.alert("خرید را پذیرفتید");
    else
      window.alert("خرید تایید نشد");
  </script>
</body>

نیازی به توضیح ندارد فقط خروجی تابع confirm جهت تعیین این است که کاربر دکمه تایید را زده یا خیر و در اینجا در متغیر a ذخیره شده است.