حلقه for در جاوااسکریپت

درس بعدی |‌‌|‌|‌|‌| درس قبلی

استفاده از حلقه ها در جاوااسکریپت مشابه زبان c می باشد. برای این منظور از ساختار زیر استفاده می شود:

 for(var i=min;i<=max;i++){
           document.write(i+"<br />");
         }

در کد فوق متغیر i به عنوان شمارنده از متغیر min تا مقدار متغیر max کد داخل آکولاد را تکرار می کند. در داخل آکولاد مقدار i در صفحه نوشته می شود و به خط بعد می رود. می توان این دستور را در یک تابع قرار داد و با کلیک بر روی دکمه اجرا شود.

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function printNumbers(min,max){
         for(var i=min;i<=max;i++){
           document.write(i+"<br />");
         }
          
      }
      
    </script>
  </head>
  <body onload="printNumbers(eval(prompt('min:')),eval(prompt('max: ')))">

  </body>
</html>

همانطوریکه در کد فوق مشاهده می شود با لود شدن صفحه دو مقدار min و max از کاربر به کمک تابع prompt دریافت می شود. سپس به کمک تابع eval مقدارهای رشته ای به عددی تبدیل می شوند و برای تابع printNumbers ارسال می شود. تابع printNumbers نیز مقادیر i را چاپ می کند.