ya

ya

الگوریتم زمانبندی پویای آگاه به انرژی برای برنامه های کاربردی مبتنی بر وظایف روی محیط ابری مجهز به مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس