تماس با ما

فراتز با هدف خواندن راحتتر مقالات علمی آنها را به زبان فارسی در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

 

جهت تماس با ما می توانید با شماره تلفن 01133110845 تماس حاصل فرمایید
همچنین آدرس پستی مازندران-ساری-خیابان فرهنگ خیابان 15 خرداد اولین بن بست شش متری سمت راست درب دوم طبقه اول

صاحب امتیاز: محمدحسین نجات